Stichting Read to Grow zamelt boeken in voor kinderen en jeugd die geen of moeilijk toegang hebben tot boeken in ontwikkelingslanden. De boeken zijn in de Engelse en Franse taal en gaan met name naar dorpsscholen in Afrika en Azië. Maar ook komen er boeken in weeshuizen, jeugdcentra, jeugdgevangenissen en vluchtelingenkampen. Door de boeken krijgen kinderen meer leesplezier, leesvaardigheid en ook meer kennis van de wereld.

Stichting Read to Grow heeft als motto ,, the gift of your book ” en heeft inmiddels al meer dan 100.000 kansrijke kinderen en jeugd in West-Europa een van hun meest favoriete boeken laten geven voor een kansarm kind dat er geen toegang tot heeft.

We zijn trots op de samenwerking met baby-lingual dat babies en kinderen stimuleert om meerdere talen tot zich te nemen. Een kind dat al heel vroeg verschillende talen leert kan veel beter talen uitspreken en makkelijker communiceren. Dit werkt sterk door op een positieve ontwikkeling van deze kinderen. Zoals ieder kind recht zou moeten hebben op toegang tot boeken zou ieder kind ook recht mogen hebben meerdere talen te leren. En de baby lingual boek en spelmateriaal maken dit eenvoudiger voor een kind.

https://www.readtogrow.eu